Zenit Läromedel AB

Välkommen till Zenit Läromedel!

Vänligen välj Skola & Företag eller Privatperson

0523-379 00

zenit@zenitlaromedel.se

Experimentbanken

Välkommen till en bank av kunskap!
Här presenterar vi en del av de experiment och laborationer som Zenit ab Läromedel kan erbjuda.

Alla laborationer bygger på aktuella läroplaner och är enkla att genomföra.
För att göra det smidigt att använda finns alla produkter, redskap och utrustning som behövs att köpa i Zenits webshop om ni inte redan har dem i verksamheten.

Kontakta oss om ni behöver handledning eller tips.
Tel: 0523-379 00. 

Här finns pdf:er för nedladdning:

Grundskolan åk 4-6

Biologi
Fysik
Kemi
Teknik/matematik

Gymnasiet

Fysik 1
Fysik 2
Fysik 3