Zenit Läromedel AB

Välkommen till Zenit Läromedel!

Vänligen välj Skola & Företag eller Privatperson

0523-379 00

zenit@zenitlaromedel.se

Fysik 1

Laborationer NA-prep:
Mät med skjutmått, mikrometer, tidtagarur och linjal 
Kraft och antal 
Mätning med LoggerPro Försök 1 Rundstav 
Mätning med LoggerPro Försök 2 Area
Mätning med LoggerPro Försök 3 Vatten
Mätning med LoggerPro Försök 4 Lutande Plan
Mätning med LoggerPro Försök 5 Fritt fall
Mät med data - tidsbaserad - avsvalning
Mät med data - inmatning - Hur ljust är ljuset?
Mät med data - valda händelser - Kalla handen

Laborationer krafter:
Krafter på klossar
Metallcylinder på våg med dynamometer
Bestäm friktionskraften mellan bord och kloss
Gem hänger i ett snöre mot en magnet 
En vikt hänger i ett snöre
En planka ligger på två stödbockar
En vikt hänger i två snören
Föremål ligger i två bägare med vatten

Laborationer Densitet och tryck:
Arkimedes princip - laboration med klot
Arkimedes princip - laboration med vikter

Laborationer Rörelse:
Matcha grafer - medel och momentanhastighet
Fritt fall - likformig accelererad rörelse
Rörelsemängd - impuls
Newtons andra lag
Videoanalys - tyngdacceleration
Likformig rörelse på körbana
Medel och momentanhastighet på körbana

Laborationer Energi:
Videoanalys - kast med liten boll
Hook's lag på motion encoder system körbana
Pilbågen
Härledning av rörelseenergi mv2/2 trissor
Totalmassan - konstant
Laborationer Laddningar och fält
Influens - Coloumb's lag
Elektriska fält - bandgenerator  
Statisk elektricitet

Laborationer El:
Kopplingsövningar -ström-spänning ersättningsresistans
Demonstrations-Elin
U/I Karaktäristik - lnijär / olinjär glödlampa, resistor
Elin-lådan
Hemliga kretsar - Black box med lampor och resistorer
Bedömningslab elektriska fält
Ström / Spänningsmätning
Riktning av ström

Laborationer Värme:
Linjär olinjär komponent
Kalorimeter - koppar- och aluminiumnubb
Bestämning av specifika värmekapaciteten
Smältvärme för is
Mekaniska värmeekvivalenten

Laborationer Klimat & Väderprognoser:
Doppvärmare - tillförd energi 
Boyles lag
Guy Laussacs lag - Absoluta nollpunkten
Charles lag - trycket konstant, temp / volym

Laborationer Relativitetsteorin:
Laborationer Kraft & Rörelse
Newtons andra lag
Impulslagen
Lisebergslaboration
Rörelsemängd
Kraft

Laborationer Kärnfysik:
Radioaktivt sönderfall med Protaktinium
Halveringstjocklek med alfa, beta och gammapreparat