Zenit Läromedel AB

Välkommen till Zenit Läromedel!

Vänligen välj Skola & Företag eller Privatperson

0523-379 00

zenit@zenitlaromedel.se

Fysik 2

Laborationer Kraftmoment:
Mekaniklådan
Momentlagen med momentplatta, hävarmseffekten

Laborationer Kaströrelse:
Kastapparaten
Videoanalys kast med liten boll

Laborationer Centralrörelse:
Centralrörelse interpoleringsfunktion
Konisk pendel

Laborationer Magnetfält:
Bio-Savarts lag - rak ledare
Strömvåg  
Jordmagnetiska fältet - tangentbussol

Laborationer Induktion:
Induktion, magnet genom spole med koppar och plexiglasrör
Riktning av ström
300, 600, 1200 -varvs spolar i serie
Spole i spolen
Lentz lag
Faraday's induktionslag
Galvanometer och magneter

Laborationer Harmonisk svängning:
Harmonisk svängningsrörelse på vägbana, lärarhandledning
Harmonisk svängningsrörelse med fjäder och vikt
Harmonisk svängning - energi
Excel Stegmetoden
Excel - Eulers stegmetod

Laborationer Harmonisk svängning:
Fritt fall - harmonisk svängning - pendel med stora utslag

Laborationer Vågor:
Stående vågor med vibrator
Longitudinell och transversell våg (Slinky Spring samt 3m fjäder)
Vibratorförsök med band

Laborationer Ljus:
CD-skiva, reflektion med laserpekare

Laborationer Elektromagnetisk strålning:
Stefan Boltzmans lag Zigma T4
Temperaturstrålning
Plancks konstant - med LED och vakuumfotocell
Röntgen
Phywes vakuumfotocell Planck's konstant

Laborationer Akustik:
Analysera ljud med mikrofon (FFT)
Kundt's rör ljudhastighet
Komptoneffekten

Laborationer Atomfysik:
Emissionsspektra / spektrometer
E/m-rör
Rydbergskonstant
Spectrum of atomic hydrogen, väte och helium

Laborationer Universum:
Simulering (Skolverket)
Inverse square law (lampa med ljussensor, kvadraten på avståndet)