Zenit Läromedel AB

Välkommen till Zenit Läromedel!

Vänligen välj Skola & Företag eller Privatperson

0523-379 00

zenit@zenitlaromedel.se

Fysik 3

Harmonisk svängning:
Harmonisk svängning-energi

Rörelsemängd-impuls:
3B air table med videoanalys

Rörelse i verkligheten:
Coffee-queen kaffefilter
Stålkulor i sirap

Mekanisk svängning:
Leifs försök på körbana

Växelström:
RL,RC,RLC-krets
Elektrisk svängningskrets,resistans,dämpning
Rotationssensor + tillbehör
Betaspektrometer
Vattenvågsapparat
Zeamaneffekten
Franck Hertz försök-Hg/Ne
Supraledare-kritisk temperatur
Hall-effekt