Zenit Läromedel AB

Välkommen till Zenit Läromedel!

Vänligen välj Skola & Företag eller Privatperson

0523-379 00

zenit@zenitlaromedel.se

Liseberg med fysikögon

För dig som tränat dina fysikögon gör sig Galileo och Newton ständigt påminda i en nöjespark. När du ser en berg- och dalbana tänker du på energiprincipen. Får du veta att Lisebergbanans högsta punkt ligger 65 m.ö.h. och den lägsta 19.5 m.ö.h. så kommer du ihåg att 45 m höjdskillnad svarar mot 3s fritt fall och en fart på 30m/s.

När du ser Slänggungan åka ritar du omedvetet den kraftpil i kedjans riktning, som tillsammans med tyngdkraften ska ge den nödvändiga centripetalkraften så att gungan ska kunna åka runt. Du ser att hästsvansen på flickan i Fisketurens båt hänger ut drygt 30o och räknar snabbt ut centripetalaccelerationen. När du ser det största krönet i Balder och vet att ”grundenheten” i höjdled är 2.5 m försöker du genast räkna ut hur lång ”airtime” det kan bli när man åker över det.

När du ser Slänggungans gungor hänga i samma vinkel oavsett om gungan är tom eller inte så tänker du på Eötvös som använde jorden som en stor ”Slänggunga” för att testa ekvivalensprincipen. När du ser dubbelgungorna i innersta raden så tänker du kanske också på Galileos tankeexperiment, att förena två kanonkulor med en tunn tråd, för att visa att massan inte borde påverka fallhastigheten (och inte heller gungornas vinkel). 

Här kan du ladda ner Ann-Marie Pendrills häftiga fysiklaborationer och läsa mer:
http://tivoli.fysik.org/fileadmin/tivolifysik/Liseberg/arbetsblad/elevuppgifter.pdf