Zenit Läromedel AB

Välkommen till Zenit Läromedel!

Vänligen välj Skola & Företag eller Privatperson

0523-379 00

zenit@zenitlaromedel.se

NO åk 4-6

Naturvetenskap är kul! 


 

Här presenterar Zenit Läromedel ett urval av de laborationer inom BIOLOGI, FYSIK, KEMI, TEKNIK
och MATEMATIK för åk 4-6 som Camilla Olofsson vid Tunge Skola i Kungälv arbetar med.


Camilla Olofsson

 

Ladda gärna hem wordfilerna och använd dem i undervisningen. Allt material som används i laborationerna finns att köpa hos Zenit Läromedel. Hör gärna av dig så hjälper vi dig att välja rätt.

Tunge Skola har följande uppdelning i sin timplan i år:

 

Timplan Solberga skolenhet 2020 (minuter per vecka)  
                 
Ämne Så1 Så2 Så3 S:A Så4 Så5 Så6 S:a 4-6
Bild 20 20 45 85 45 45 45 135
Elevens val 0 0 50 50 70 90 70 230
Engelska 0 25 80 105 130 130 115 375
Biologi       0 40 40 35 115
Fysik       0 35 35 35 105
Kemi       0 35 35 35 105
NO 80 80 90 250        
Teknik 0 40 40 80 40 40 30 110
Geografi       0 50 50 40 140
Historia       0 50 50 40 140
Religion       0 50 50 40 140
Samhällskunskap       0 50 50 40 140
SO 80 100 160 340        
Hemkunskap       0     60 60
Idrott 60 100 80 240 100 90 100 290
Matematik 240 240 230 710 240 240 215 695
Musik 40 40 40 120 45 45 45 135
Skolans val       0       0
Slöjd     100 100 80 80 75 235
Språkval       0     80 80
Svenska 430 400 320 1150 310 300 270 880
Summa 950 1045 1235 3230 1370 1370 1370 4110
                 
Tim/v 16 17 21   23 23 23  
Lekt/v 24 26 31   34 34 24  
                 
        SO 200 200 160  
        NO 200 200 160