Zenit Läromedel AB

Välkommen till Zenit Läromedel!

Vänligen välj Skola & Företag eller Privatperson

0523-379 00

zenit@zenitlaromedel.se

Biologi 4-6

Förslag på laborationer för Skolår 4-6 enligt de nya ämnesplanerna 2021

Biologi

I årskurs 4–6
Natur och miljö

 • Vad liv är och hur livets utveckling kan förklaras med evolutionsteorin.
  Biologisk mångfald och organismers anpassningar till miljön.

   
 • Näringskedjor och kretslopp i närmiljön.
  Djurs, växters och svampars samspel med varandra och hur några miljöfaktorer påverkar dem. Fotosyntes och cellandning.
  Lab: Odlingsförsök
  Lab: Andning och fotosyntes
  Lab: Djur i bur


 • Hur djur, växter och svampar kan identifieras och grupperas på ett systematiskt sätt, samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Lab: Mikroskop
  Lab: De vanligaste fåglarna i Sverige
  Lab: De vanligaste träden i Sverige

   
 • Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.

Kropp och hälsa

 • Människans organsystem. Några organs namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Lab: Ögat
  Lab: Örat
  Lab: Laserfemman med synfel
  Lab: Hjärtfrekvens/pulsmätning

  Lab: Torso
  Lab: Hjärta
  Lab: Varmast och kallast hand

   
 • Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av levnadsförhållanden, kost, sömn, hygien, motion och beroendeframkallande medel. 

 

 • Människans pubertet, reproduktion, sexualitet och identitet samt frågor om relationer, kärlek och ansvar. Systematiska undersökningar och granskning av information 
  Lab: Livmoder med baby

 

 • Fältstudier och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller.
  Lab: Fältstudier i och kring vattendrag

   
 • Några upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

 

 • Kritisk granskning och användning av information som rör biologi.