Zenit Läromedel AB

Välkommen till Zenit Läromedel!

Vänligen välj Skola & Företag eller Privatperson

0523-379 00

zenit@zenitlaromedel.se

Fysik åk 4-6

Förslag på laborationer för Skolår 4-6 enligt de nya ämnesplanerna 2021

 

Fysik

I årskurs 4–6 Fysiken i naturen och samhället.

 • Hur dag, natt, årstider och år kan förklaras utifrån rörelser hos solsystemets himlakroppar.
  Lab: Planetariet

   
 • Vanliga väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar och nederbörd uppstår.
  Lab:
  Vattnets kretslopp
 • Energiformer samt olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön.
  Lab: Sol, vind och vatten

   
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur.
  Hur man kan påverka energiflödena med hjälp av olika värmeledande och isolerande material.
  Lab: Ledningsförmåga
  Lab: Värmeledning ring och kula
  Lab: Bra med varma strumpor
  Lärarhandledning: Bra med varma strumpor

   
 • Hur ljus och ljud breder ut sig och kan reflekteras.
  Lab: Försök med gitterglasögon
  Lab: Laserfemman, ljusets reflektion
  Lab: Ljudets reflektion i ett papprör
  Lab: Vakuumpump med ringklocka
  Lab: Ljus

   
 • Elektriska kretsar med batterier.
  Hur de kan kopplas och hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning.
  Lab: Elektriska kretsar

   
 • Krafter och rörelser som kan observeras och mätas i vardagssituationer.
  Lab: Friktion
  Lab: Matcha grafer – Go!Motion
  Lab: Lekplatsfysik
  Lab: Fallande objekt
  Lab: Ballonghelikopter

   
 • Några upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Kritisk granskning och användning av information som rör fysik.