Zenit Läromedel AB

Välkommen till Zenit Läromedel!

Vänligen välj Skola & Företag eller Privatperson

0523-379 00

zenit@zenitlaromedel.se

Kemi åk 4-6

Förslag på laborationer för Skolår 4-6 enligt de nya ämnesplanerna 2021

 

Kemi

I årskurs 4–6
Kemin i naturen, i samhället och människokroppen.

 

 • Materiens uppbyggnad visualiserad med hjälp av enkla partikelmodeller.
  Lab: Atomer och molekyler
  Lab: Vattnets tre tillstånd

 

 

 

 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Lab: Vakuumförsök med marshmallows

 

 • Fotosyntes och förbränning som exempel på kemiska reaktioner i naturen.
  Lab: Andning och fotosyntes

 

 • Fossila och förnybara bränslen och deras påverkan på klimatet.

 

 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan.

 

 

 • Råvarors förädling till produkter, till exempel metaller, papper och plast. Hur produkterna kan återanvändas eller återvinnas. Systematiska undersökningar och granskning av information 

 

 • Observationer och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller.

 

 • Några upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen. 

 

 • Kritisk granskning och användning av information som rör kemi