Zenit Läromedel AB

Välkommen till Zenit Läromedel!

Vänligen välj Skola & Företag eller Privatperson

0523-379 00

zenit@zenitlaromedel.se

Kursplan årskurs 4-6

Vi har startat ett samarbete med Tunge skola och Camilla Olofsson för att ta fram laborationer för läsår 4-6 enligt den nya ämnesplanen.

Camilla och Tunge skola står för idéerna och utformar laborationerna och Zenit ab Läromedel tillhandahåller laborationsmaterialet.Tunge skola har lagt upp följande planering för sina årskurser:

Timplan Solberga skolenhet 2011-08-30(per vecka)
             
Ämne Så1 Så2 Så3 Så4 Så5 Så6
Bild 30 25 40 60 40 40
Elevens val 0 60 60 60 60 60
Engelska 10 30 35 165 200 165
Biologi 35 50 70 60 60 70
Fysik 0 10 20 20 20 30
Kemi 0 5 30 20 20 30
Teknik 5 15 30 20 25 30
Geografi 10 15 40 80 80 90
Historia 0 20 60 40 40 40
Religion 40 30 35 20 20 20
Samhällskunskap 10 20 25 15 15 25
Hemkunskap 0 0 0 0 40 0
Idrott 80 80 80 100 100 100
Matematik 200 200 200 200 200 200
Musik 40 40 40 40 40 40
Skolans val 0 0 0 0 0 0
Slöjd 0 0 80 80 100 80
Språkval 0 0 0 0 0 80
Svenska 420 380 355 340 290 260
Summa 880 980 1200 1320 1350 1360
             
SO 60 85 160 155 155 175
NO 40 80 150 120 125 160

Skolår 4 klicka här!
Skolår 5 klicka här!
Skolår 6 klicka här!