Zenit Läromedel AB

Välkommen till Zenit Läromedel!

Vänligen välj Skola & Företag eller Privatperson

0523-379 00

zenit@zenitlaromedel.se

Skolår 5

Förslag på laborationer för Skolår 4-6 enligt de nya ämnesplanerna 2021
 

Fysik

I årskurs 4–6 Fysiken i naturen och samhället.