Zenit Läromedel AB

Välkommen till Zenit Läromedel!

Vänligen välj Skola & Företag eller Privatperson

0523-379 00

zenit@zenitlaromedel.se

Skolår 5

Zenit ab Läromedel och Camilla Olofsson, Tunge skola i Kungälv, har arbetat fram följande laborationer för att användas med de nya ämnesplanerna i åk 4-6.

I och med datorernas utbredning i skolans värld har vi även lagt in datorbaserade laborationer. Programvaran som är gratis att använda heter LoggerLite och kan hämtas på Verniers webbsida.

Biologi årskurs 5

Åk 5 Biologi 2 st 60 min pass
Timmar   Skolverkets ämnesplan Lektion
B5:1 Biologi 120 Natur och samhälle: Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön. Bäcken
B5:2 Biologi 120 Natur och samhälle: Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön. Bäcken
B5:3 Biologi 120 Natur och samhälle: Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön. De vanligaste träd, blommorna och gräs
B5:4 Biologi 120 Natur och samhälle: Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön. De vanligaste fåglar insekter vattendjur
B5:5 Biologi 120 Kropp och hälsa: Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan Människans Organsystem
B5:6 Biologi 120 Kropp och hälsa: Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan Hjärta, blodomloppet
B5:7 Biologi 120 Kropp och hälsa: Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan Hjärta, blodomloppet
B5:8 Biologi 120 Kropp och hälsa: Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan Njurar, lever, lungor
B5:9 Biologi 34 Kropp och hälsa: Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan Njurar, lever, lungor
B5:10 Biologi 120 Kropp och hälsa: Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan Öga
B5:11 Biologi 120 Kropp och hälsa: Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan Öron
B5:12 Biologi 120 Kropp och hälsa: Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan Huden
B5:13 Biologi 120 Kropp och hälsa: Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan Muskler
B5:14 Biologi 120 Kropp och hälsa: Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan Magen
B5:15 Biologi 120 Kropp och hälsa: Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan Hälsa sömn, kost, motion
B5:16 Biologi 120 Kropp och hälsa: Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några valiga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas Sjukdomar
B5:17 Biologi 120 Kropp och hälsa: Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några valiga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas Sjukdomar
B5:18 Biologi 120 Biologin och världsbilden: Olika kulturers beskrivning och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap Biologimyter
B5:19 Biologi 120 Kropp och hälsa: Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar Puberteten
B5:20 Biologi 120 Kropp och hälsa: Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar Puberteten