Zenit Läromedel AB

Välkommen till Zenit Läromedel!

Vänligen välj Skola & Företag eller Privatperson

0523-379 00

zenit@zenitlaromedel.se

Skolår 6

Har du köpt licens och fått ett lösenord? Klicka då här för att ta del av materialet

Zenit ab Läromedel och Camilla Olofsson, Tunge skola i Kungälv, har arbetat fram följande laborationer för att användas med de nya ämnesplanerna i åk 4-6.

I och med datorernas utbredning i skolans värld har vi även lagt in datorbaserade laborationer. Programvaran som är gratis att använda heter LoggerLite och kan hämtas på Verniers webbsida.

Vill ni ha den stora versionen av programvaran med videoanalysverktyget kan ni köpa den i vår webbshop, artikelnummer 28-100328. Den säljs endast som en skollicens site-licens för 1950 :-

Prenumerationer kan beställas i vår webbshop.

2 st 80 min pass
     
Timmar    
B6:1 Biologi 160 De vanligaste fåglarna i Europa
B6:2 Biologi 160 De vanligaste träden/svampar i europa
B3 Biologi 160 De vanligaste blommorna och gräs i Europa
B4 Biologi 160 De vanligaste insekter vattendjur i Europa
B5 Biologi 160 Fotosyntes ekologiskt akvarium
B6 Biologi 160 Fotosyntes ekologiskt akvarium
K4 Kemi 160 Fotosyntes, förbränning och andra kemiska reaktioner
B7 Biologi 160 Ekosystem i närmiljön
B6:15 Biologi 160 Bäcken icke levande miljö Klimat pH temp gödning  
B6:16 Biologi 92 Bäcken icke levande miljö Klimat pH temp gödning  
K5 Kemi 160 Kretslopp råvarors förädling-avfall-återgår till naturen
B6:8 Biologi 160 Klimat väderstation
B9 Biologi 160 Klimat  faktasamling tidningar
B10 Biologi 160 Miljökunskap hållbar utveckling
B11 Biologi 160 Miljökunskap hållbar utveckling
T1 Teknik 160 Vanliga tekniska system lokaltrafik, VA, återvinning
K6 Kemi 160 Fossila bränslen energianvändning
B12 Biologi 160 ANT Beroendeframkallande medel
B13 Biologi 160 Puberteten relationer känslor
B14 Biologi 160 Puberteten relationer känslor
F1 Fysik 160 Människan i rymden användning av satelliter
F2 Fysik 160 Energins oförstörbarhet och flöde
F3 Fysik 160 Energiflöden mellan föremål som har olika temp
F6:4 Fysik 160 Krafter och rörelse cykling och skidåkning
F5 Fysik 160 Krafter och rörelse cykling och skidåkning
F6 Fysik 160 Fysikmyter
F7 Fysik 108 Fysikhistoria
K7 Kemi 108 Kemimyter
K1 Kemi 160 Ämnenas egenskaper löslighet brännbarhet
K2 Kemi 160 Ämnenas egenskaper löslighet brännbarhet
T2 Teknik 160 Tekniktävling för 6:e klassare Konstruktion innovation dokumentation
T3 Teknik 160 Tekniktävling för 6:e klassare Konstruktion innovation dokumentation
T4 Teknik 160 Tekniktävling för 6:e klassare Konstruktion innovation dokumentation
T5 Teknik 160 Tekniktävling för 6:e klassare Konstruktion innovation dokumentation
T6 Teknik 268 Tekniktävling för 6:e klassare Konstruktion innovation dokumentation
    5696