Zenit Läromedel AB

Välkommen till Zenit Läromedel!

Vänligen välj Skola & Företag eller Privatperson

0523-379 00

zenit@zenitlaromedel.se

Fysik

FYSIK 1, LABORATIONER

 

Na-prep

Densitet

Rörelse

  

Energi

El

Värme

 • Bestämning av specifika värmekapaciteten

Klimat och väderprognoser

Övrigt
 

 
Krafter
 
 
 
Laddningar och fält
 • Databaserad Influens - Coloumb's lag
 • Databaserad Elektriska fält - bandgenerator
 • Databaserad Statisk elektricitet

Laborationer el

 • Kopplingsövningar -ström-spänning ersättningsresistans
 • Demonstrations-Elin
 • U/I Karaktäristik - linjär / olinjär glödlampa, resistor
 • Elin-lådan
 • Hemliga kretsar - Black box med lampor och resistorer
 • Bedömningslab elektriska fält
 • Ström / Spänningsmätning
 • Riktning av ström 

Värme

 • Linjär olinjär komponent 
 • Kalorimeter - koppar- och aluminiumnubb 
 • Bestämning av specifika värmekapaciteten
 • Smältvärme för is Mekaniska värmeekvivalenten 

Klimat och väderprognoser

  

FYSIK 2, LABORATIONER

Kraftmoment

Kaströrelse

 

Centralrörelse

Magnetfält

Induktion

Harmonisk svängning

 Vågor

Ljus

Termodynamik

 • Stefan Bolsmans lag Zigma T4
 • Temperaturstrålning
 • Planck's konstant - med LED och vakuumfotocell
 • Röntgen
 • Phywes vakuumfotocell Planck's konstant


Elektromagnetisk strålning

 • UV-försökm med givaren GoDirect Light and colour

Akustik 

 • Analysera ljud med mikrofon (FFT)
 • Kundt's rör
 • Ljudhastighet
 • Komptoneffekten, röntgen

Atomfysik

 • Emissionsspektra med spektrometer
 • E/m-rör
 • Rydbergs konstant
 • Spektrum av väte helium

Universum

 • Simulering skolverket
 • Inverse square law kvadraten på avståndet