Zenit Läromedel AB

Välkommen till Zenit Läromedel!

Vänligen välj Skola & Företag eller Privatperson

0523-379 00

zenit@zenitlaromedel.se

Fysik 1 med Zenit

Fysik 1 med Zenit 

Rörelse och krafter

Demonstration

 1. Hydrostatiska paradoxen 09-044210

Laborationer

 1. Rörelsemängd och impuls                       
 2. Newtons andra lag
 3. Accelererad rörelse
 4. Friktion (rörelse och statisk friktion)
 5. Matcha grafer s-t-v-t graf
 6. Fritt fall
 7. Fritt fall med luftmotstånd
 8. Videoanalys fritt fall
 9. Lyftkraft 09-044235, 05-111282, 02-044221 

Energi och energiresurser

Demonstration

Laborationer

 1. Arbete och Rörelseenergi (smart pulley)
 2. Pilbåge
 3. Videoanalys Energianalys kast med liten boll
 4. Verkningsgrad
 5. Watts Up verkningsgrad
 6. Värmekapacitet kalorimeter
 7. Värmekapacitet (10-049330 vatten med lampa)
 8. Blandningsproblem
 9. Strålningsenergi termoelement
 10. Absoluta nollpunkten
 11. Stirling motorn
 12. Laddning elektrostatik
 13. Laddning högspänningsförsök
 14. Milikans försök Phywe P2510100
 15. Ohms lag linjär komponent
 16. U-I karaktäristik (olinjär komponent, begränsningar hos Ohms lag)
 17. Ohms lag
 18. Laddning
 19. Resistans hos metalltråd 14-123456 WHEATSTONES BRYGGA ZENIT
 20. Serie parallell koppling (Elinlådan)
 21. Rutherford's guldfolieförsök
 22. Alfa spektroskopi Phywe P2522015
 23. Dimkammare 19-085500 

Strålning inom medicin och teknik

Demonstration

 1. Isotopgenerator

Laborationer

 1. Protaktinium radioaktivt sönderfall
 2. Halvvärdestjocklek
 3. Radioaktiv avskärmning
 4. Medicin strålsäkerhet

  Klimat- och väderprognoser

Demonstration

Laborationer

 1. Boyles lag p-v
 2. Charles lag v-t
 3. Gay-Lussac lag p-t
 4. Barometer/höjd p= ρgh