Zenit Läromedel AB

Välkommen till Zenit Läromedel!

Vänligen välj Skola & Företag eller Privatperson

0523-379 00

zenit@zenitlaromedel.se

Gymnasiet Fysik

FYSIK 1, LABORATIONER

LASER - CD/DVD-skiva

NA-PREP: LJUSINTENSITET

 • Hur ljust är ljuset?

NA-PREP

- Kraft + antal

- Mätning med LoggerPro

- Avsvalning

- Arkimedes princip, klot

- Arkimedes princip, vikter

RADIOAKTIVITET 

- Radioaktivt sönderfall med protaktinumgenerator

DENSITET OCH TRYCK

RÖRELSE

- Matcha grafer; CBR. Medel- och momentanhastighet

- Fritt fall; likformig accelererad rörelse med zebralinjal och fotogaffel

Rörelsemängd och impuls

- Newtons andra lag

- Likformig rörelse på körbana

ENERGI

- Videoanalys; kast med liten boll

- Pilbågen

EL

- Elinlådan

- Magnetfält kring en rak ledare

- Induktion

- Induktion, lärarhandledning

VÄRME

- Bestämning av specifika värmekapaciteten

KLIMAT OCH VÄDERPROGNOSER

- Boyles lag

- Gay Laussacs lag; absoluta nollpunkten, temp, tryck

ÖVRIGT

- Experimentella problem

- Katapult, instruktioner


 
FYSIK 1
Laborationer
NA-prep 
     

        
Trad. lab  Mät med skjutmått, mikrometer, tidtagarur och linjal                            
Trad. lab  Kraft och antal
Databaserad  Mätning med LoggerPro Försök 1 Rundstav
Databaserad  Mätning med LoggerPro Försök 2 Area
Databaserad  Mätning med LoggerPro Försök 3 Vatten
Databaserad  Mätning med LoggerPro Försök 4 Lutande Plan
Databaserad  Mätning med LoggerPro Försök 5 Fritt fall
Databaserad  Mät med data - tidsbaserad - avsvalning
Databaserad     Mät med data - inmatning - Hur ljust är ljuset?
Databaserad   Mät med data - valda händelser - Kalla handen


Laborationer

Krafter 

 

 
Trad. lab          Krafter på klossar
Trad. lab  Metallcylinder på våg med dynamometer
Trad. lab   Bestäm friktionskraften mellan bord och kloss                                      
Trad. lab   Gem hänger i ett snöre mot en magnet                   
Trad. lab  En vikt hänger i ett snöre
Trad. lab  En planka ligger på två stödbockar
Trad. lab   En vikt hänger i två snören
Trad. lab  Föremål ligger i två bägare med vatten
Laborationer
Densitet och tryck 

 

 
Databaserad    Arkimedes princip - laboration med klot 
Databaserad  Arkimedes princip - laboration med vikter                                            

 

Laborationer 
Rörelse

       
Databaserad    Matcha grafer - medel och momentanhastighet                                       
Databaserad  Fritt fall - likformig accelererad rörelse
Databaserad   Rörelsemängd - impuls
Databaserad   Newtons andra lag
Databaserad   Videoanalys - tyngdacceleration
Databaserad   Likformig rörelse på körbana
Databaserad  Medel och momentanhastighet på körbana

 


 
Laborationer
Energi

 

Databaserad    Videoanalys - kast med liten boll                                                               
Databaserad   Hook's lag på motion encoder system körbana
Databaserad  Pilbågen
Databaserad   Härledning av rörelseenergi mv2/2 trissor
Databaserad   Totalmassan - konstant

 

Laborationer

Laddningar och fält

Databaserad Influens - Coloumb's lag                                                                          DatabaseradElektriska fält - bandgenerator                            Databaserad Statisk elektricitet

 

LaborationerEl

Trad. Laboration Kopplingsövningar -ström-spänning ersättningsresistans                          Trad. LaborationDemonstrations-ElinTrad. LaborationU/I Karaktäristik - lnijär / olinjär glödlampa, resistorTrad. LaborationElin-lådanTrad. LaborationHemliga kretsar - Black box med lampor och resistorerTrad. LaborationBedömningslab elektriska fältTrad. LaborationStröm / SpänningsmätningTrad. Laboration Riktning av ström 

Laborationer

Värme

 

 Linjär olinjär komponent Kalorimeter - koppar- och aluminiumnubb Bestämning av specifika värmekapaciteten                                            Smältvärme för is Mekaniska värmeekvivalenten 

Laborationer

Klimat och väderprognoser

 

 Doppvärmare - tillförd energi 
Boyles lag  Guy Laussacs lag - Absoluta nollpunkten                                             

 

Laborationer

RelativitetsteorinCharles lag - trycket konstant, temp / volym                                     

Laborationer

Kraft och rörelse

 

  
Newtons andra lag                                                                          Impulslagen

 

Laborationer

Lisebergslaboration

 Rörelsemängd Kraft                                                                                           Laborationer

Kärnfysik

 

 Rörelse  Radioaktivt sönderfall med Protaktinium Halveringstjocklek med alfa, beta óch gammapreparat                   

FYSIK 2, Laborationer

(klicka för att ladda ner pdf)

 

Kraftmoment

 Mekaniklådan     Momentlagen med momentplatta, hävarmseffekten                 

 

 

Kaströrelse

 
Kastapparaten  Videoanalys kast med liten boll                                               

 

Centralrörelse

 Centralrörelse interpoleringsfunktion                                         Konisk pendel     

Magnetfält

 Bio-Savarts lag - rak ledare   Strömvåg Jordmagnetiska fältet - tangenbussol                                        

 

Induktion

 Induktion, magnet genom spole med koppar och plexiglasrör       Riktning av ström 300,600,1200 -varvs spolar i serie                        Spole i spolen Lentz lag  Faraday's induktionslag Galvanometer och magneter

 

Harmonisk svängning

 

 Harmonisk svängningsrörelse på vägbana, lärarhandledning         Harmonisk svängningsrörelse, lärarhandledning Harmonisk svängning - energi

Excel Stegmetoden

 Excel - Eulers stegmetod                                                    Fritt fall - harmonisk svängning - pendel med stora utslag (Örjan)

 

Vågor

 Stående våg med vibrator   Longitudinell och transversell våg (Slinky spring samt 3m fjäder)  Vibratorfärsäk med band

 

 

Ljus

  CD-skiva, reflektion med laserpekare                                         


Elektromagnetisk strålning

  Stefan Bolsmans lag Zigma T4 
  Temperaturstrålning
  Plancks konstant - med LED och vakuumfotocell
  Röntgen 
  Phywes vakuumfotocell Planck's konstant                                   


 

Akustik 

  Analysera ljud med mikrofon (FFT)                                            
  Kundts rör, ljudhastighet 
  Komptoneffekten - röntgen

 

 

Atomfysik

  Emissionsspektra / spektrometer 
  E/m - rör
  Rydbergs konstant
  Spectrum of atomic hydrogen, väte och helium                           

 

 

Universum

  Simulering (Skolverket) 
  Inverse square law (lampa med ljussensor, kvadraten på avståndet)