0523-379 00

zenit@zenitlaromedel.se

HÄL

HÄL 
Laborationer i fysik som passar med er befintliga utrustning. 

Läroscilloskop Braunsch rör (ELWE) 
Handledning 
Laboration

Ultraljudsutrustning (Unilab) 
Handledning 
Laboration 

Teltron utrustning 

E/m (NEVA) 

Kundt's rör med Hitachi mikroskop