Zenit Läromedel AB

Välkommen till Zenit Läromedel!

Vänligen välj Skola & Företag eller Privatperson

0523-379 00

zenit@zenitlaromedel.se

Analytisk kemi

ANALYTISK KEMI

Centralt innehåll

  • Kvalitativa och kvantitativa metoder för kemisk analys, till exempel kromatografi och titrering. 

Laborationer/demonstrationer
Syrabastitrering
Bestämning av molmassa för magnesium
Gaskromatografi