Zenit Läromedel AB

Välkommen till Zenit Läromedel!

Vänligen välj Skola & Företag eller Privatperson

0523-379 00

zenit@zenitlaromedel.se

Kemins karaktär och arbetssätt

KEMINS KARAKTÄR OCH ARBETSSÄTT

Centralt innehåll:

Laborationer/demonstrationer
Laboratoriematerial
Säkerhet
Att skriva laborationsrapport
Volymmätning
Kemiska reaktioner
Reagens – identifiera kemiska ämnen
Laboratorieteknik
Destillation