Zenit Läromedel AB

Välkommen till Zenit Läromedel!

Vänligen välj Skola & Företag eller Privatperson

0523-379 00

zenit@zenitlaromedel.se

Kemins karaktär och arbetssätt

KEMINS KARAKTÄR OCH ARBETSSÄTT

Centralt innehåll:

  • Vad som kännetecknar en naturvetenskaplig frågeställning.
  • Modeller och teorier som förenklingar av verkligheten. Hur modeller och teorier kan förändras över tid.
  • Hur problem och frågor avgränsas och studeras med hjälp av kemiska resonemang.
  • Det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera hypoteser, teorier och modeller.
  • Planering och genomförande av experiment samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa.
  • Utvärdering av resultat och slutsatser genom analys av metodval, arbetsprocess och felkällor.
  • Ställningstagande i samhällsfrågor utifrån kemiska modeller, till exempel frågor om hållbar utveckling.

Laborationer/demonstrationer
Laboratoriematerial
Säkerhet
Att skriva laborationsrapport
Volymmätning
Kemiska reaktioner
Reagens – identifiera kemiska ämnen
Laboratorieteknik
Destillation