Zenit Läromedel AB

Välkommen till Zenit Läromedel!

Vänligen välj Skola & Företag eller Privatperson

0523-379 00

zenit@zenitlaromedel.se

Materia och kemisk bindning

MATERIA OCH KEMISK BINDNING 

Centralt innehåll 

Laborationer/demonstrationer
Materia - indelning 
Organisk kemi – molekylmodeller
Molekylmodeller – namngivning
Avdunstning och intermolekylära bindningar
Alkoholers löslighet i saltvatten
Alkoholers egenskaper
Polära och opolära lösningsmedel