Zenit Läromedel AB

Välkommen till Zenit Läromedel!

Vänligen välj Skola & Företag eller Privatperson

0523-379 00

zenit@zenitlaromedel.se

Reaktioner och förädringar

REAKTIONER OCH FÖRÄNDRINGAR

Centralt innehåll

Laborationer/demonstrationer
Syrors egenskaper
pH-skalan
Buffertlösning
Saltlösningars syrabasegenskaper (Kemi 2?)
Spänningsserien
Oxidation och reduktion - elektronövergångar
Oxidations- och reduktionsmedel
Framställning av koppar(I)oxid
Elektrolys
Fällningslaboration
Endoterma reaktioner
Exoterma reaktioner
Termokemi – upplösning av salter