Zenit Läromedel AB

Välkommen till Zenit Läromedel!

Vänligen välj Skola & Företag eller Privatperson

0523-379 00

zenit@zenitlaromedel.se

Stökiometri

STÖKIOMETRI

Centralt innehåll

  • Tolkning och skrivning av formler för kemiska föreningar och reaktioner.
  • Substansmängdsförhållanden, koncentrationer, begränsande reaktanter och utbyten vid kemiska reaktioner.

Laborationer/demonstrationer
Substansmängd, beräkningar
Aluminiumfolies tjocklek
Bestämning av mängden kristallvatten i bariumklorid
Bestämning av mängd hydroxidjoner i en pastill natriumhydroxid
Bestämning av koncentration av mättad kalciumhydroxid
Sönderdelning av natriumvätekarbonat
Koncentration, lösningsberedning och spädning
Lösningars koncentration
Lösningsberedning
Framställning av järnsulfat
Kopparsulfid