Zenit Läromedel AB

Välkommen till Zenit Läromedel!

Vänligen välj Skola & Företag eller Privatperson

0523-379 00

zenit@zenitlaromedel.se

Met

Välkommen till MET:s eget forum för Biologi, Fysik, Kemi, Matematik, Naturkunskap, Teknik samt Kriminalteknik.

Fysik A

Ljusets reflexion och brytning
Linser och optiska instrument 
Momentlagen 

Kraftlagen
Friktionskraft 
Densitet 
Fritt fall 
Likformig accelererande rörelse 

Rörelse på lutande plan 
Värmekapacitet 
Isens smältvärme 

Läges och rörelseenergi 
Inre resistans och ems 
Kraftlagen laboration 1 
Kraftlagen laboration 2 

Fysik B

Vågor
Transversella och longitudinella vågor 
Optik-laborationer med Optik-Elin se separat labhandledning 
Gitterkonstant 
Rörelsemängd 
Impulslagen 
Mekaniska vågor harmonisk svängning 
E/m 
Biot Savarts lag 
Lenz lag 
Strömvåg 
Faradays induktionslag 
Planck's konstant med lysdioder 
Natriumlinjens omvändning
Betaspektrometer 
Spektrallampa 
Spektralrör 
Radioaktiva preparat 
Isotopgenerator  

Biologi A + B
Koldioxid, sygas och växter
Svar 

Blodtryck
Svar 

EKG 1
Svar 

Lungvolymer och vitalkapacitet
Svar 

Neuromuskulära reflexer
Svar 

Surt regn
Svar