Zenit Läromedel AB

Välkommen till Zenit Läromedel!

Vänligen välj Skola & Företag eller Privatperson

0523-379 00

zenit@zenitlaromedel.se

TI-Nspire

Här kan ni ta del av Lars Jakobssons TI N'spire försök i fysik. Logga in här!

Här kan ni ta del av Gunilla Jakobssons TI N'spire försök i kemi och biologi. Logga in här!  

TEXAS TI-Nspire CX CAS RÄKNARE+LICENS

29-000094  1.200:- exkl moms och frakt 

   

29-001202 10st licenser pris 160:- per styck exkl moms. Licenserna levereras elektroniskt. För köp över 30 st licenser erhålles 15% rabatt. 

TEXAS TI-Nspire CAS Hyra Multi-Activ. licens 1år

Det nya inlärningsverktyget TI-Nspire? från 
Texas Instruments , räknare har tagits fram för 
att tillvarata behovet av olika lärstilar.
 
De olika sätten att presentera ett problem kan 
samexistera och dela data mellan sig i en mångfald 
olika kombinationer och layouter:


  • Algebraisk representation = Calculator och Graphs & Geometry 
  • Numerisk representation = List och Spreadsheets
  • Statistisk representation = Calculator och 
  • Lists & Spreadsheets 
  • Skriven representation = Notes 
  • Grafisk och geometrisk representation = Graphs & Geometry