Zenit Läromedel AB

Välkommen till Zenit Läromedel!

Vänligen välj Skola & Företag eller Privatperson

0523-379 00

zenit@zenitlaromedel.se

TI N'spire kemi och biologi

 

Kemi och Biologi med Texas Instruments N'spire

Laboration  Elevlaboration  Lärarservice  Teknisk hjälp 
Andning och fotosyntes       elevlab   lärservice  
Buffert   elevlab  lärservice  
 Reaktion mellan vatten och tertiär butylklorid   elevlab  lärservice  
 Djur i bur   elevlab  lärservice  
 EKG  elevlab  lärservice  
 Intermolekylära bindningar   elevlab  lärservice  
 Katalas  elevlab  lärservice  
 Kvantitativ analys   elevlab  lärservice  
 Rost Surt regn   elevlab  lärservice  
 Spirometri  elevlab  lärservice  hjälp
 Titrering av stark syra med stark bas   elevlab  lärservice  
 Titrering av svag syra med stark bas  elevlab  lärservice