Zenit Läromedel AB

Välkommen till Zenit Läromedel!

Vänligen välj Skola & Företag eller Privatperson

0523-379 00

zenit@zenitlaromedel.se

Texas Nyheter med tanke på gymnasiernas hemundervisning


1.    Gratis 6-månaders licens till elever och lärare. Syftet är att dessa program ska kunna användas av både läraren och eleverna när de träffas på nätet. Perioden börjar räkna från det datum då programmet aktiveras med licenskoden. Aktiveringen måste däremot ske senast den 30:de juni.

2.    Gratis permanent licens till lärare av följande programvaror: 
TI-SmartView CE for TI-84 Plus Fam, Registreringsformulär  
TI-Nspire CX Premium Software, Registreringsformulär 
(erbjudandet gäller endast en licens per lärare)

3.    Övningsmaterial online. Här erbjuder vi arbetsmaterial till lektionen, som ofta består av lärarhandledning, elevdokument, arbetsfiler och ibland video-klipp. 
4.    Utlångingsservice, lärare eller skolor kan låna utrustning upp till fyra veckor. Under denna period skickar vi lån även till lärarens privata adress.
5.    Lärarerbjudanden, levereras nu undantagsvis till lärarens privata adress.
6.    Volyminköpserbjudande, vi har beslutat att skjuta fram samtliga leveranser av detta erbjudande till efter påsk.
7.    Fortbildning för lärare, den ursprungliga planen var att vi skulle ha tre fortbildningsdagar för lärare nu i april. Vi har däremot pga rådande förhållanden blivit tvungna att ställa in samtliga av dessa. Om saker och ting har återgått till det ”normala” vid skolstarten så kommer vi att lägga in några kurser i augusti alt. september istället.
Vårt supportcenter har öppet som vanli
https://education.ti.com/sv

Tillbaka