Zenit Läromedel AB

Välkommen till Zenit Läromedel!

Vänligen välj Skola & Företag eller Privatperson

0523-379 00

zenit@zenitlaromedel.se

Amperemeter analog

Art. nr: 12-011082

600 kr

Produktbeskrivning

För lik- och växelström. Funktionen av dessa mätare beror på reaktionen hos strömmen som cirkulerar i rörelsespolen och ett fält hos en fast permanentmagnet. Med tanke på driften och utformningen av dessa instrument är skalan linjär. Eftersom rörelsens rotationsriktning beror på strömflödesriktningen (polariteten) i kretsen. Den rörliga spolens multirange-mätare kan användas på likströmskrets och även växelström med en lämplig likriktare införd i kretsen.

Moving Coil Multirange Meter - VoltmeterDC - AC
Volt Meter Range0 - 1 - 10 - 30 - 100 -300 - 500 Volt
Onogrannhet: DC + 2 FSD, AC + 2,5 FSD
Skalans längd: 85 mm
Storlek : 80 x 100 mm
Kabinettets storlek: 190 x 125 x 85 mm