Zenit Läromedel AB

Välkommen till Zenit Läromedel!

Vänligen välj Skola & Företag eller Privatperson

0523-379 00

zenit@zenitlaromedel.se

Kula med ring

Art. nr: 10-048010

88,75 kr

Produktbeskrivning

Ett enkelt och åskådligt sätt att visa
kroppars expansion vid uppvärmning
och kontraktion vid avkylning.Efter
uppvärmning av metallkulan kan den
inte längre passera genom ringen.