Zenit Läromedel AB

Välkommen till Zenit Läromedel!

Vänligen välj Skola & Företag eller Privatperson

0523-379 00

zenit@zenitlaromedel.se

Ammoniakvatten 25% (1 liter)

Art. nr: 74-8021004

81,25 kr

Produktbeskrivning

Klar färglös vätska med karakteristisk stickande och kvävande lukt.

Starkt frätande och kan orsaka andningsirritation.

CAS: 1336-21-6
Synonymer: Ammoniumhydroxid, salmonia-sprit, 25% ammoniaklösning, 3 gånger Salmonia-sprit
Formel: NH3