Zenit Läromedel AB

Välkommen till Zenit Läromedel!

Vänligen välj Skola & Företag eller Privatperson

0523-379 00

zenit@zenitlaromedel.se

Sharp EL-W506XBSL WriteView/drill solcell

Art. nr: 29-500506

216,25 kr

Produktbeskrivning

Tvåradig display med playback där tidigare inmatade utförda
beräkningar kan återkallas och redigeras (142 steg).
Bra för att rätta, ändra och räkna om.En lärare kan vid
fel svar på elevens räknare backa och se vad som matades
fel.Avancerad logisk räkning med D.A.L.

Statistik med tvåvariabelanalys,standardavvikelse och 6 regressionsmodeller
Komplexa/imaginära tal
Prioritetsräkning
469 funktioner
Integraler och differentialräkning
Linjär ekvationslösning 3 obekanta
52st inlagda fysikaliska konstanter
44st metriska omvandlingsfaktorer
9 konstantminnen
Formelminne
BIN-, PEN-, OCT-, HEX-, DEC-tal
NOT, AND, OR, XOR, XNOR, NEG
Kombinatorik
Kedjeräkning
Bråkräkning
Solver
Matrisräkning
Slumptal
Hårt plastfodral
Twin Power; både batteri och solcell