Zenit Läromedel AB

Välkommen till Zenit Läromedel!

Vänligen välj Skola & Företag eller Privatperson

0523-379 00

zenit@zenitlaromedel.se

Biologi - berör läran om livet, levande organismer och livets processer - som struktur, funktion, tillväxt och ursprung. 

I vårt sortiment hittar ni bland annat material och utrustning för att närmare utforska naturens mysterier. 

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att - använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet - genomföra systematiska undersökningar i biologi, och - använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället. (ur Skolverkets läroplan för grundskolan)