Zenit Läromedel AB

Välkommen till Zenit Läromedel!

Vänligen välj Skola & Företag eller Privatperson

0523-379 00

zenit@zenitlaromedel.se
https://youtu.be/xjItjCXKue0

 

"Naturen är vår modell"

Företaget Marcus Sommer grundades den 17 juli 1876 av Marcus Sommer sen. i Sonneberg, Thuringia. Från och med
1 januari 2007 har företaget bytt namn till Marcus Sommer SOMSO Modelle GmbH och fortsätter att drivas av familjen, för närvarande
fjärde och femte generation.

Tillverkning av de ursprungliga SOMSO®-modellerna kräver en stor grad av specialiserat och huvudsakligen manuellt arbete, vilket uteslutande utförs av färdiga och erfarna specialister i Coburg,
Bayern och i Sonneberg, Thuringia, där familjeföretaget har sitt huvudkontor. Modern teknik och traditionellt manuellt arbete utgör en sällsynt symbios. SOMSO®-modellerna har därför en tillverknings unika enda karaktär.

I mer än 130 år har följaktligen SOMSO®-modeller respekterats och rankats högt av experter som lärarhjälpmedel, illustrativa modeller och media inom utbildning. Kvaliteten på våra modeller mäts utifrån deras vetenskapliga noggrannhet, målningen, deras funktionalitet, materialet och deras hållbarhet. Förutom vetenskapliga kriterier sätter vi också stor vikt vid modellernas estetiska uttryck.
"Naturen är vår modell" - detta är vägledande för en realistisk representation av naturen som prototyp. Kontinuerlig nyutveckling och pågående stöd från kända forskare och experter garanterar aktuell, solid och pedagogiskt välgrundad förmedling av kunskap.