Zenit Läromedel AB

Välkommen till Zenit Läromedel!

Vänligen välj Skola & Företag eller Privatperson

0523-379 00

zenit@zenitlaromedel.se

Bok-Dialog om två vetenskaper*utg.vara 2 kvar*

Art. nr: 62-000136

206,25 kr

Produktbeskrivning

Dialog om två vetenskaper
av Hans-Uno Bengtsson, Per Hanssson

Denna bok är en dialog kring de två vetenskaperna fysik och medicin, och avsikten med boken är att på ett lättsamt sätt visa hur de två disciplinerna kan inspirera och befrukta varandra och därigenom skänka nya och djupare insikter. Riktig vetenskap förenar fenomenen, finner gemensamma mönster och strukturer och förenklar på så vis beskrivningen av omvärlden. En fysiker och en medicinare må ha olika språk, olika förråd av facktermer; vetenskapen har de gemensam.
Det är vår förhoppning att denna bok ska stimulera till en breddning och förening i presentationen av naturvetenskapen och fungera som inspirationskälla för lärare på såväl gymnasiet som introducerande universitetsnivå inom främst fysik, medicin och biologi. Varje dialog avslutas med ett antal appendices med fördjupningavsnitt och övningsuppgifter.