Zenit Läromedel AB

Välkommen till Zenit Läromedel!

Vänligen välj Skola & Företag eller Privatperson

0523-379 00

zenit@zenitlaromedel.se

Bok-Djurens spår o konsten att spåra*utgående vara

Art. nr: 62-000140

192 kr

Produktbeskrivning

Åke Aronson, Peter Eriksson
Sista exemplaret!!!!
Modern fälthandbok med våra vanligaste däggdjurs och fåglars spårstämplar och spårtecken. Därtill en handbok i konsten att spåra, där man skjutit tonvikten från att enbart granska de enskilda spårstämplarna till att visa hur djurens beteenden och deras förekomst kan bli viktiga ledtrådar vid spårning. Genom att iaktta spårlöpan i stort och hur djuren rör sig i terrängen, kan man tolka även otydliga och översnöade spår. I förekommande fall visas gnagspår, fejningsmärken o.d. och för samtliga arter även spillning.