Zenit Läromedel AB

Välkommen till Zenit Läromedel!

Vänligen välj Skola & Företag eller Privatperson

0523-379 00

zenit@zenitlaromedel.se

Restriktionsenzym DNA-spaltning

Art. nr: 51-201003

1 275 kr

Produktbeskrivning

Restriktionsenzymer känner igen och spaltar sig på specifika ställen på
det dubbelsträngade DNA:t.Försöket innehåller DNA-spalter av olika restriktionsenzymer.Vid elektrofores blir DNA-bitarna separerade och kan ses på agarosgelen.
Försöket innehåller inte humant DNA
Försökstid ca 120min.
Följande materiel behövs:
Elektroforesapparat med strömförsörjning,pipetter/mikropipetter,kokplatta/mikrougn
våg,värmeresistenta handskar,skyddsglasögon,engångshandskar,destillerat vatten,
linjal