Zenit Läromedel AB

Välkommen till Zenit Läromedel!

Vänligen välj Skola & Företag eller Privatperson

0523-379 00

zenit@zenitlaromedel.se

Cigarettröksapparat

Art. nr: 58-018154

840 kr

Produktbeskrivning

Visar det innehåll av tjära som inhaleras i lungorna
vid rökning.Med 100st filter.