Zenit Läromedel AB

Välkommen till Zenit Läromedel!

Vänligen välj Skola & Företag eller Privatperson

0523-379 00

zenit@zenitlaromedel.se

Antibiotika testringar 10st

Art. nr: 53-220987

628,75 kr

Produktbeskrivning

OBS! Förvaras i kylskåp!
Hur påverkar antibiotikan bakterietillväxten?
Varje stjärna är impregnerad med 8 olika antibiotika
som alla är tydligt markerad bokstav och färgkod.
Chloramphenicol
Erythromycin
Fusidic Acid
Oxacillin
Novobiocin
Penicillin
Streptomycin
Tetracycline
Efter framodlad bakterikultur kan man undersöka hur
antibiotikan påverkar bakterierna.Placera stjärnan i petriskålen
och inkubera i värmeskåp.