Zenit Läromedel AB

Välkommen till Zenit Läromedel!

Vänligen välj Skola & Företag eller Privatperson

0523-379 00

zenit@zenitlaromedel.se

Franck Hertz rör Hg med ugn 3B

Art. nr: 19-482150

25 633,75 kr

Produktbeskrivning

Det klassiska försöket enligt Franck-Hertz är lämpligt att använda som inledning till behandlingen av kvantfysiken. I försöket demonstreras hur elektroner genom stötar exciterar kvicksilveratomer. Utrustningen
består av ett rör med en oxidkatod, en nätformig anod (bromsgaller)och en kollektor. Inuti röret finns kvicksilver som vid uppvärmning förångas. Elektroner som på sin väg mellan katod och kollektor kolliderar med kvicksilveratomer kan, beroende på elektronenergin, förorsaka ett flertal excitationer. Vid en excitation förlorar en elektron energi med påföljd att strömmen genom röret minskar. I ett diagram med strömmen som funktion av spänningen över röret uppträder en serie maxima med konstant inbördes
avstånd. Ur avståndet mellan successiva maxima kan excitationsenergin avläsas.
Glödspänning: 4-12V
Gallerpotential: 0 70 V
Bromsspänning: ca 1,5 V
Drifttemperatur: 160 240 °C
Frontplatta: 240x160x150mm
upload/produktpdf/franck-hertz.pdf

Relaterade produkter