Zenit Läromedel AB

Välkommen till Zenit Läromedel!

Vänligen välj Skola & Företag eller Privatperson

0523-379 00

zenit@zenitlaromedel.se

Franck Hertz rör Na-fluorescence 3B

Art. nr: 19-482260

4 277,50 kr

Produktbeskrivning

För demonstration av resonansfluorescens samt absorption av strålning (natriumlinjens omvändning).
Röret monteras i ugnen och belyses från sidan med ljus från en natriumlampa. Vid en temperatur på omkring 200 °C lyser hela röret p g a att fotoner från natriumlampan exciterar
gasatomerna vilka snabbt deexciteras
och därvid utsänder ljus i alla riktningar och med en energi som är lika med excitationsenergin (fluorescens).
Med ett handspektroskop syns den gula natriumlinjen tydligt. Om röret vid en något högre temperatur belyses med vitt ljus syns i spektroskopet
en mörk linje på natriumlinjens plats i spektrum (natriumlinjens omvändning)