Zenit Läromedel AB

Välkommen till Zenit Läromedel!

Vänligen välj Skola & Företag eller Privatperson

0523-379 00

zenit@zenitlaromedel.se

Franck Hertz strömförsörjning 3B

Art. nr: 19-482130

15 453,75 kr

Produktbeskrivning

Aggregatet ger alla erforderliga spänningar för Franck-Hertz-rören med kvicksilverånga och neongas. Det innehåller även en likströmsförstärkare för mätning
av strömmen. Accelerationsspänningen
kan varieras manuellt eller automatiskt med hjälp av en inbyggd svepgenerator.
Försett med kontakt för anslutning av oscilloscop eller xyt-skrivare för registrering av Franck-Hertz-kurvan (strömmen som funktion av accelerationsspänningen).
Plåthölje med handtag.
Glödspänning: 4 12 V, 400 mA
Bromsspänning: 1,2 10 V
Styrspänning: 9 V, 10 mA (för 19-482260)
Acc.spänning: UB = 0 70 V
x-avlänkning: UB/10 (för oscilloskopanslutning)
Förstärkare: max 1 V motsvarande 7 nA
Nätspänning: 230 V AC
Dimension: 160 x 132 x 210 mm
Vikt: 2,4 kg