Zenit Läromedel AB

Välkommen till Zenit Läromedel!

Vänligen välj Skola & Företag eller Privatperson

0523-379 00

zenit@zenitlaromedel.se

Radioaktivitetsmätare Gamma Scout Standard

Art. nr: 19-200221

5 817,50 kr

Produktbeskrivning

För mätning av alfa-, beta- och gammastrålaning. Instrumentet kan användas i laboratoriet eller i naturen. Tryck på en knapp ooch instrumentet visar den aktuella radioaktiva strålningen på den stora displayen. Resultatet kan valfritt visas i mSv/h, Bequerel (Bq) eller som impulsräkning. Med hjälp av ett avbländningssystem är det möjligt att mäta respektive alfa-, beta- och gammastrålning. Antalet mätta impulser sparas lagras.
Ingår:


Utvärderingsprogramvara för PC på CD-ROM
USB-kabel
Kvalitetscertifikat med serienummer
Bruksanvisning.Avrop av diverse information via 10 knappar
Drift utan batteribyte upp till 12 år eller mer (beroende på strömförbrukningen)
Nytt, menystyrt utvärderingsprogram med Windows® bifogas på CD
Dosimeterfunktion: visning av kumulerad stråldos
Fönsterräknerör (GM) självsläckande för alfa-, beta- och gammastrålning
Avskärmningssystem för alfa- och betastrålning
Mäter små ändringar i den omgivande strålningen. Impulssummalagring valfritt under 1 min, 10 min, 1 h, 1 dag eller 7 dagar
Variabel kalibrering enligt doseffekt
USB-gränssnitt
Alla instrument kontrolleras med avseende på funktion, och får (under kontroll av en fackansvarig och det tyska institutet för strålskydd) ett numrerat kontrollintyg, med kontrolldata.
Garanti: 24 månader