Zenit Läromedel AB

Välkommen till Zenit Läromedel!

Vänligen välj Skola & Företag eller Privatperson

0523-379 00

zenit@zenitlaromedel.se

Ballonghelikopter

Art. nr: 30-000165

18,75 kr

Produktbeskrivning

Luft släpps ut från ballongen och driver helikopterns blad, vilket gör att den flyger högt.1.) Vilka energiomvandlingar sker för att få helikoptern
att flyga?
Svar: Kemisk energi, mekanisk energi eller kemisk energi, elasticitetsenergi, rörelseenergi. I mekanisk energi ingår rörelseenergi, lägesenergi och elasticitetsenergi.
2.) Hur kan helikoptern flyga? Förklara med fysikaliska termer.
Svar: När rotorbladen roterar så skapas ett övertryck under rotorerna och undertryck ovanför vilket ger en lyftkraft uppåt. Man kan justera lyftkraften genom att vinkla rotorbladen.
3.) När en helikopter står stilla i luften kallas det att helikoptern hovrar. Hur ser kraftpilarna ut som verkar på en helikopter som hovrar?