Zenit Läromedel AB

Välkommen till Zenit Läromedel!

Vänligen välj Skola & Företag eller Privatperson

0523-379 00

zenit@zenitlaromedel.se

Inklinationsnål 3B

Art. nr: 15-049910

1 435 kr

Produktbeskrivning

Spetslagrad kompassnål på vrid-
bar axel så att jordmagnetiska
fältets riktning i båda horisontal-
och vertikalplanet kan visas.
Även avsedd för att demonstrera
magnetfältet kring en strömgen-
omfluten ledare (Øerstedts försök).
Strömledare av aluminium
med uttag för 4 mm banankontakt.
Transparent cirkelskala med gra-
dering 2 x 360° i steg om 1°. För-
sedd med skala för att ange vrid-
ningsvinkeln kring horisontella
axeln. Monterad på sockel.
Cirkelskalans diameter 110 mm.