Zenit Läromedel AB

Välkommen till Zenit Läromedel!

Vänligen välj Skola & Företag eller Privatperson

0523-379 00

zenit@zenitlaromedel.se

Magnetfältsplatta demo Cornelsen

Art. nr: 15-049985

960 kr

Produktbeskrivning

Består av två plexiglasskivor mel-
lan vilka ett rutnät är infogat. I
varje ruta finns ett magnetiskt stift.
Avsedd att användas på arbets-
projektor för demonstration av
magnetiska fältlinjer kring perma-
nentmagneter och spolar.
100 stift med längd 8 mm.
Dimension 177 x 177 x 8 mm.