Zenit Läromedel AB

Välkommen till Zenit Läromedel!

Vänligen välj Skola & Företag eller Privatperson

0523-379 00

zenit@zenitlaromedel.se

Magnetisk jordglob Cornelsen

Art. nr: 15-049905

631,25 kr

Produktbeskrivning

Plastglob med öppningar vid po-
lerna genom vilka en stavmagnet
kan föras in och användas som
axel. Med användning av 3 D-
magnetsond kan det jordmagne-
tiska fältets utbredning demon-
streras. Globen är försedd med
en sockel och hållare med 23°
lutning.
Globens diameter 150 mm.
För demonstration behövs
stavmagnet 15-012670 och
magnetsond 15-000199.