Zenit Läromedel AB

Välkommen till Zenit Läromedel!

Vänligen välj Skola & Företag eller Privatperson

0523-379 00

zenit@zenitlaromedel.se

Spole 40x40mm 600 varv för nätanslutning Cornelsen

Art. nr: 15-054115

2 022,50 kr

Produktbeskrivning

Spole 40 x 40 mm med 600 varv
och fast ansluten nätsladd, två-
spolig strömbrytare och säkring
För användning som primärspole
i transformator.