Zenit Läromedel AB

Välkommen till Zenit Läromedel!

Vänligen välj Skola & Företag eller Privatperson

0523-379 00

zenit@zenitlaromedel.se

Spole induktion 5 varv 3B

Art. nr: 15-497320

2 083,75 kr

Produktbeskrivning

Induktionsspole som visar principen bakom punktsvetsning. Som
primärspole används en 600-varvs spole kopplad till 230 V nätspänning.
Innerdiameter: 57 mm
Vikt:650 g
För försöket behövs U- och I- formad järnkärna
(15-054100) samt nätspole (15-054115).