Zenit Läromedel AB

Välkommen till Zenit Läromedel!

Vänligen välj Skola & Företag eller Privatperson

0523-379 00

zenit@zenitlaromedel.se

Strömförsörjning 0-300VDC 3B

Art. nr: 13-521371

14 322,50 kr

Produktbeskrivning

Lämpligt bl a för drift av elektronstrålerör.
Spänningar:4 - 12 V, 0,4 A
0 - -50 V, 10 mA
0 - +300 V, 200 mA med möjlighet till linjärt stigande ramp med dU/dt inställbar från 2,5 V/s till 50 V/s och med inställbar strömbegränsning
Dimension:240 x 230 x 170 mm
Vikt:3,7 kg