Zenit Läromedel AB

Välkommen till Zenit Läromedel!

Vänligen välj Skola & Företag eller Privatperson

0523-379 00

zenit@zenitlaromedel.se

Kubikmeter i bok

Art. nr: 03-011700

812,50 kr

Produktbeskrivning

Består av 3 st trekantiga enmeterslängder
med decimeteravgränsning i rött samt 9
Blanka enmeterslängder och 8 hörn.