Zenit Läromedel AB

Välkommen till Zenit Läromedel!

Vänligen välj Skola & Företag eller Privatperson

0523-379 00

zenit@zenitlaromedel.se

Vibrator

Art. nr: 08-061441

1 027,50 kr

Produktbeskrivning

Består av spole upphängd i ett veckat membran
Spolen rör sig i ett starkt magnetfält och alstrar
därvid mekaniska svängningar med stor amplitud
inom ett brett frekvensområde. Spolens resistans 3ñ
Drivs med växelspänning från en signalgenerator
med några watts effekt. Använd för demonstration
av longitudinella och stående vågor, resonansförsök
med bladfjädrar samt modellförsök med molekylrörelse
och elektronbanor.
Maximal förskjutning mellan topparna: 8 mm vid 1Hz, minskar med ökad frekvens.
Totalt frekvensområde: D.C. to 10kHz.
Spolens impedans: 3.5O vid 50Hz
Dimension: 100 x 90 x 95mm hög.
Vibrator kan användas i valfri position, fristående eller fastsatt